Меню
Меню
Количка

Формуляр за отказ от поръчка

Стандартен формуляр за упражнение на правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До МДП Груп ЕООД, гр. Пловдив, ул. Д-р Владо 24, тел 0887211333, malkidreshki.com

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки:


– Поръчано на*/получено на*: .......................................
– Име на потребителя/ите: .......................................
– Адрес на потребителя/ите: .......................................
– Подпис на потребителя/ите: .......................................
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата .......................................
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.